Sccm 2012

Tehdäänpä labrakäyttöön asennus SCCM 2012-järjestelmästä. Ympäristössä on valmiina domain controlleri ja erikseen Windows 2008 R2-palvelin, johon pyrin asentamaan SCCM 2012-palvelun.

Esivalmistelut

SQL server 2012 Muista määritellä palvelimen collationiksi SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS12
Määritä SQL server-palvelu toimimaan domain-tunnuksella taikka sitten SYSTEM-tilillä.
servermanagercmd -install web-server
servermanagercmd -install web-mgmt-compat
servermanagercmd -install rdc
servermanagercmd -install bits

Laajenna AD:n schema suorittamalla ConfigMgr_SCEP_2012_RTM_INTL_7711\SMSSETUP\BIN\X64\extadsch.exe
Operaation onnistumisen voit tarkistaa C:\ExtADSch.log -tiedostosta.3

Lisää adsiedit-työkalulla System Management-säilö4
Delegoi SCCM-palvelimille oikeudet system management containeriin ADUC-työkalulla5

SP1 tarvitsee Windows Assessment and Deployment Kit (ADK)-paketin. Seuraavat komponentit pitää olla asennettu:

  • User State Migration Tool (USMT)
  • Deployment Tools
  • Windows Preinstallation Environment (Windows PE)

SP1 vaatii SQL 2012-palvelimelta Cumulative update package 1 for SQL Server 2012 olevan asennettuna.

Asennus

sccm2012001.JPG
sccm2012002.JPG
Asennetaan primary site
sccm2012003.JPG
sccm2012004.JPG
sccm2012005.JPG
sccm2012006.JPG
Määrittele kansio, johon haluat esivaateiden ladattavan. Esivaateet voi myös ladata etukäteen, jolloin näytä niiden sijainti.
Esivaateiden lataus onnistuu .\Configuration Manager 2012 Install source\smssetup\bin\X64 -kansiosta löytyvällä ohjelmalla seuraavasti:
SetupDL.exe c:\temp
sccm2012007.JPG
sccm2012008.JPG
sccm2012009.JPG
sccm2012010.JPG
sccm2012011.JPG
Kun valitset standalone-mallin, et voi lisätä sitä enää hierarkiarakenteeseen.
sccm2012012.JPG
sccm2012013.JPG
sccm2012014.JPG
Ympäristössä ei ole PKI-infraa, joten joudutaan tyytymään http-liikenteeseen.
sccm2012015.JPG
sccm2012016.JPG
sccm2012017.JPG
sccm2012018.JPG
Jäljellä olevat varoitukset eivät estä palvelun asentamista. Begin Install -painalluksen jälkeen operaatio ruksuttaa itsensä valmiiksi automaattisesti.
sccm2012019.JPG

Asennusongelmat

Fail to create SQL Server Certificate

Asennus päätyi kuvan mukaiseen tilaan
virhe001.JPG

Loktiedoston lopussa oli seuraavat rivit

ERROR: Failed to get the buffer size for LookupAccountName. Error = 1722  $$<Configuration Manager Setup><04-19-2012 09:06:38.208-180><thread=3068 (0xBFC)>
ERROR: Failed to get SID for user (NT Service\MSSQLSERVER)  $$<Configuration Manager Setup><04-19-2012 09:06:38.208-180><thread=3068 (0xBFC)>

Olin asentanut SQL server 2012 -palvelun melko oletuksilla, jolloin tietokantapalvelua ajaa NT SERVICE\MSSQLSERVER. Vaihdoin tilalle domain-tunnuksen niin ongelma poistui.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License