SCCM 2007

Ihan täysin amatöörimäinen labra asennus. Älä käytä tuotannossa :)

Ympäristö: (kaikki palvelimet 2008 R2 Standard)
DC1.testi.local: Domain controller ja DNS
SQL1.testi.local: SQL server 2008 R2
SCCM1.testi.local: Tähän asennetaan SCCM 2007 SP2

Valmistelevat toimenpiteet

SCCM1.testi.local

Ennen varsinaista asennusta asenna seuraavat komponentit:

IIS-rooli, oletuksien lisäksi WebDav Publishing, ASP.NET, Windows Authentication, IIS 6 Management Compatibility.
Windows Server Update Services-rooli.
Featuret: Remote Differential Compression ja Background Intelligent Transfer Service (BITS).

Avaa IIS Manager, default web sitestä klikkaa WebDAV Authoring Rules.
webdav01.JPG
Aloita painamalla Enable WebDAV
webdav02.JPG
Tämän jälkeen Add Authoring Rule. Määritä asetukset kuvan mukaisesti.
webdav03.JPG
Mene WebDAV Settings-kohtaan ja määritä asetukset kuvan mukaisesti. Lopuksi paina Apply ja sulje IIS Manager.
webdav05.JPG

DC1.testi.local

Tee scheman laajennus, jotta voit suorittaa laajennuksen tarvitset Schema Admin-ryhmän jäsenen tunnukset. Laajennustyökalu löytyy SCCM:n asennuspaketista \SMSSETUP\BIN\I386

Suorita extadsch.exe

Operaation onnistumisen voi tarkistaa c:\ExtADSch.txt

Testaus

Lopuksi testaa valmistelevien operaatioiden onnistuminen. Suorita Prerequisite Checker.
sccm01.JPG
Määrittele tiedot ympäristön mukaisesti.
sccm02.JPG
Toimiva lopputulos.
sccm04.JPG

Asennus

Kaiken maailman säätämisen jälkeen päädyin asentamaan kaikki toiminnot yhteen palvelimeen. Mutta nyt itse asennukseen.
sccm05.JPG
Ollaan asentamassa site serveriä.
sccm06.JPG
sccm07.JPG
Custom.
sccm08.JPG
Ollaan luomassa täysin uutta siteä. Eli valitse Primary.
sccm09.JPG
sccm10.JPG
sccm11.JPG
sccm12.JPG
Sitelle pitää antaa kolme merkkiä pitkä koodi sekä nimi.
sccm13.JPG
Native mode vaatii PKI-infran. Tästä labraympäristöstä sitä ei löydy niin päädymme Mixed-tilaan.
sccm14.JPG
sccm15.JPG
Määrittele SQL-palvelin ja anna tietokannalle nimi. SQL-palvelin oli samassa koneessa, joten asennus haistoi palvelimen itse ja ehdotti kuvan mukaista kannan nimeä.
sccm16.JPG
sccm17.JPG
sccm18.JPG
sccm19.JPG
sccm20.JPG
sccm21.JPG
sccm22.JPG
sccm23.JPG
sccm24.JPG
sccm25.JPG
sccm26.JPG

Päivitys R3-versioon

Ennen R3-asennusta pitää SCCM-palvelimeen asentaa hotfixi.

Hotfixin asennuksen jälkeen voit aloittaa päivityksen.
sccmr301.JPG
sccmr302.JPG
sccmr303.JPG
sccmr304.JPG
sccmr305.JPG
sccmr306.JPG

Clientin asennus

Jotta päätelaitteita voidaan hallinnoida, pitää niissä olla SCCM-client asennettuna. Clientin levittämiseen on monia eri tapoja. Käydään ensimmäisenä push-tyyppinen tekniikka.

Push-asennuksen käyttöönotto

Ennen kuin push-asennusta voidaan tehdä, pitää se ottaa käyttöön. Avaa Configuration Manager Console -> Site Database -> Site Management -> "site" -> Site Settings -> Client Installation Methods -> Client Push Installation -> Properties.
sccmclient01.JPG
Enable client push
sccmclient03.JPG
Accounts-välilehdellä määrittele tunnus, jolla client asennetaan. Tunnuksella pitää luonnollisesti olla ylläpitäjän oikeudet päätelaitteessa.
sccmclient04.JPG

Päätelaitteiden löytäminen

Jotta push-asennus voidaan suorittaa, pitää päätelaitteet "löytää". Tehdään etsintä domainin tietokoneista.
Configuration Manager Console -> Site Database -> Site Management -> "site" -> Site Settings -> Discovery Methods -> Active Directory System Discovery -> Properties.
Valitse Enable ja määrittele OU tai säilö, mistä etsintää tehdään. Esimerkissä valitsin koko domainin.
sccmdisco02.JPG
Aseta vielä Polling Schedule-välilehdellä täppä Run full discovery as soon as possible, jolloin haku alkaa välittömästi.
sccmdisco03.JPG

Päätelaitteen palomuurin konfigurointi

Jotta clientin "työntäminen" onnistuu, pitää päätelaitteen palomuurista sallia File and Printer sharing ja WMI. Kätevin tapa toimittaa nämä asetukset päätelaitteeseen on esimerkiksi GPO-objekti.
Kuvassa tarvittavat asetukset:
wksfirewall.JPG
Kyseiset asetukset saa hyvin helposti, sillä niistä on tehty valmis template palomuurin sääntötyökaluun.
wksfirewall2.JPG

Clientin työntö

Kun kaikki on mennyt oikein, löytyy nyt potentiaalisia kohteita esimerkiksi All Systems-collectionista. Valitse Install client. Huom! komennon voit antaa myös kokonaiselle collectionille, joten clienttiä ei tarvitse työntää kone kerrallaan.
manualpush.JPG
manualpush2.JPG
manualpush3.JPG
manualpush4.JPG

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivs 3.0 License